Sygesikringskort og udlandsrejse

Fra 1. august 2014 skal du have det blå EU-sygesikringskort med på rejser

 Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Det gule sundhedskort skal du stadig bruge, når du tager til lægen i Danmark.

Når du rejser til alle andre lande end ovennævnte, dækker hverken det gule eller blå kort.

Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør du tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab.​

Se de konkrete regler og dækninger i det land, du planlægger at rejse til, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Hvornår er man dækket med det blå EU-sygesikringskort?

EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold (dvs. op til 1 år) i EU og EØS-landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz – fx når du:

  • skal være på ferie
  • skal i praktik eller skal være au-pair
  • skal studere eller følge en faglig uddannelse
  • skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort
  • kortet dækker også nødvendig behandling, hvis du fx har en kronisk sygdom, og selvom du ved, du kan få behov for behandling.

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

Hvornår er man ikke dækket med det blå EU-sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort gælder ikke som sygesikring i Danmark, Grønland og Færøerne. Her skal du stadig bruge dit gule sundhedskort, når du tager til lægen.  

Det blå EU-sygesikringskort kan ikke bruges under ophold uden for EU og EØS-landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Hvis du rejser i et land, som ikke er et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, bør du i stedet overveje at tegne en privat forsikring, der dækker behandling af sygdom.

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.