Influenza vaccination

Regionerne og Sundhedsstyrelsen har i 2023 desværre fravalgt, at samarbejde med de praktiserende læger, om efterårets vacciner (Corona, Influenza og Pneumokok).

Det betyder at de praktiserende læger slet ikke skal vaccinere i år. Vi ved derfor ikke noget omkring hvor og hvornår det kommer til at foregå - eller hvem der bliver målgrupperne.

Hold øje med medierne om dette og kontakt evt Region Midt hvis der er spørgsmål vedrørende dette.