Regler for tilskud til ernæringspræparater (“grøn recept”)

Vejledning om ordination af ernæringspræparater med tilskud fra regionen.

Praktiserende læger kan på de såkaldte “grønne recepter” ordinere ernæringspræparater med tilskud fra regionen. Det er dog ikke alle patienter, der er berettiget til at få regionalt tilskud til ernæringspræparater. En vejledning fra Sundhedsministeriet fastsætter reglerne for tilskudsordningen.

Vejledningens fulde tekst er tilgængelig i boksen nederst på siden. Her findes også link til bekendtgørelsen om tilskud til ernæringspræparater. Her findes også link til bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater.
I boksen nederst på siden findes link til regionens hjemmesider med information til fagfolk og borgere samt informationsfolder til praktiserende læger og plejepersonale i kommuner og på sygehusene.

Småtspisende ældre er IKKE omfattet af ordningen

Ernæringspræparater til småtspisende ældre, hvis kostindtag er nedsat uden at det har relation til nedenstående tilstande er IKKE omfattet af tilskudsordningen.

Ordningen omfatter heller ikke tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn.

Hvem kan få tilskud?

Det tilskudsberettigede ernæringspræparat skal være ordineret af en læge i forbindelse med svær sygdom eller alvorlig svækkelse. Dette er for at sikre, at der alene ydes tilskud til personer, der har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater.

Ved svær sygdom forstås lidelser, der medfører, at patienten ikke kan synke eller optage almindelig kost. Det er typisk lidelser som cancer i mund, svælg, hals, spiserør eller mave eller neurologiske lidelser som apopleksi og ALS.

Ved alvorligt svækkede forstås personer, som efter lægens vurdering ikke er i stand til at indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næringsstoffer, og hvor indtagelse af et ernæringspræparat gennem mund eller sonde i en periode er indiceret. Det er typisk patienter, som udskrives svækkede efter langvarig hospitalsindlæggelse, belastende kemo- eller stråleterapi, store eller gentagne kirurgiske indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget af – eller kan risikere at være ledsaget af – sygdomsbetinget vægttab på over 10% i løbet af 3-6 måneder.

Vil du vide mere?

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finder du link til lovgivningen samt anden relevant information om tilskudsberettigede ernæringspræparater: Lægemiddelstyrelsens information om ernæring

Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte lægemiddelkonsulent Kirstine M. Gommesen, Praksis, telefon 76 63 14 71.

Vil du vide mere?

Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater

Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater

Tilskud ernæringspræparater_A5 flyer_apr2015_til læger_web

Tilskud ernæringspræparater_A5 folder_apr2015_til plejepersonale_web

Nyheder om lægemidler, september 2013

Hjemmeside for borgere

Hjemmeside for fagfolk