Psykologbehandling

Regler for tilskud fra Sygesikringen til psykologbehandling

Regionerne og sygesikringen har besluttet, at man som udgangspunkt selv skal betale for psykologbehandling. Det gælder fx i forbindelse med samlivsproblemer, eksistentielle problemer, samlivsbrud, selvudvikling, stresshåndtering/coaching – alt sammen noget, hvor psykologbehandling anbefales, men hvor det ofentlige har valgt ikke at ville give tilskud til behandlingen. I nogen tilfælde kan man bede kommunen om økonomisk hjælp. Det gælder især, hvis man er uden for arbejdsmarkedet, og kommunen vurderer at en kortvarig psykologbehandling vil kunne hjælpe, så man kan komme i arbejde.

I nogen tilfælde kan man få tilskud til behandlingen fra Sygesikringen på 60 % af betalingen til psykologbehandling (Dog betaler Regionen 100 % af psykologens honorar, hvis man er mellem 18 og 24 år og henvist på depression el. angst. ).

Det kræver at 2 betingelser er opfyldt:

1.Betingelse:

Du skal have en reaktion som er behandlingskrævende og er udløst af en af følgende kategorier:

      1:røveri-, volds- og voldtægtsofre

     2:trafik- og ulykkesofre.

     3:pårørende til alvorligt psykisk syge personer

     4:personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.

     5:pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

     6:pårørende ved dødsfald.

     7:personer, der har forsøgt selvmord.

     8:kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

     9:personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.

    10:personer med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet.

    11:personer med let til moderat depression og er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet.

2.Betingelse:

For kategori 1-8 gælder at henvisningen skal være udstedt inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp, men kan undtagelsesvist forlænges til 12 måneder. Efter 12 måneder kan der ikke udstedes henvisning med tilskud fra det offentlige.  (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb, angst eller depression.).

Både betingelse 1 og 2 SKAL være opfyldt før Region/sygesikring accepterer henvisningen og dermed vil bevilge tilskud.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler (dog  kan angst og depression opnå op til 2 x 12 samtaler efter genhenvisning fra egen læge).

 Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange samtaler, du har tilbage på henvisningen.

 Nogle har en sundhedsforsikring, som betaler psykologbehandling, hvis denne er lægeanbefalet.

Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten – se oversigt under Find behandler. Her på hjemmesiden under “Andre faggrupper” er samlet nogen af de psykologer, som er nærmest Struer.