Søfartsattester

Jeg er autoriseret som søfartslæge af Søfartsstyrelsen, og laver i den forbindelse:

    – Lægeundersøgelser mhp helbredsbeviser af søfarende og fiskere

    – Helbredsattester til sportsdykkere (ikke til erhvervsdykkere).

   – Helbredsattester til personer, som skal arbejde off-shore på danske platforme.

HUSK AT MEDBRINGE:

Til alle 3 attest-typer skal medbringes urinprøve og  billede-ID (kørekort, pas eller søfartsbog).  Hvis ikke gyldigt billed-ID kan fremvises, kan attesten ikke laves.

Hvis du bruger kontaktlinser, skal de kunne fjernes i forbindelse med undersøgelsen, for at kunne undersøge synsstyrken både med og uden linser.

BETALING:

For studerende optaget på maskinmesterskole, søfartsskole, fiskeriskole betales udgiften til attesten af Søfartsstyrelsen, ved fremvisning af optagelsesbrev.

Kan optagelsesbrev til uddannelsen ikke fremvises, skal man selv betale, og må så efterfølgende kontakte enten uddannelsessted eller Søfartsstyrelse mhp refusion.  

Klinikken  modtager kun Mobilepay eller kontantbetaling.  Vi tager IKKE mod betalingskort.

Helbredsattesten udleveres kun mod betaling på stedet, med mindre der foreligger aftale om andet.

Helbredsattester til  personel, som skal arbejde på off-shore platforme på norsk, engelsk og hollandsk sokkel, kan ikke laves her i klinikken efter 1/1-2014.